Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων για τη Συμμετοχή σε Εξετάσεις Πιστοποίησης ΤΠΕ για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Ανακοινώθηκε το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων το οποίο ξεκινά από την 2/10/2015 και ολοκληρώνεται την 15/10/2015.

Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής πιστοποιήσεων ξεκινά από την 31/10/2015 και ολοκληρώνεται την 8/11/2015.
Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις επιπέδου Γυμνασίου.
Οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου αντίστοιχα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις επιπέδου Λυκείου.

Συνέχεια

Εξετάσεις πιστοποίησης μαθητών Δ/βάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ

Στα τέλη Οκτωβρίου πρόκειται να διεξαχθούν οι εξετάσεις της 2ης περιόδου που αφορούν στην πιστοποίηση των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στις ΤΠΕ.

Οι εξετάσεις είναι δωρεάν για τους μαθητές και θα υλοποιηθούν σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, στους νομούς ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΛΑΡΙΣΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΡΗΤΗ (Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ). Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε σχολεία τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως εξεταστικά κέντρα. Το 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου είναι ένα από αυτά.

Οδηγίες και λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο κείμενο που ακολουθεί.

TPE EXAMS

Πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για πιστοποιηση μαθητων γυμνασιου σε ΤΠΕ

Τι είναι η πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ:

Πρόκειται για μια οργανωμένη εξεταστική διαδικασία μέσω υπολογιστή κατά την οποία διαπιστώνεται αν ο μαθητής έχει αποκτήσει ικανότητες αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή του ζωή. Η πιστοποίηση σε ικανότητες ΤΠΕ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στην τρέχουσα φάση του έργου η πιστοποίηση απευθύνεται σε μαθητές που τελειώνουν την Γ΄ Γυμνασίου.

Που και πως θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης;

Κάθε μαθητής που συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα προσέλθει σε συγκεκριμένο χώρο που ονομάζεται Κέντρο Πιστοποίησης ΤΠΕ (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ) και θα εργαστεί σε ένα σταθμό εργασίας σε δικτυωμένο περιβάλλον. Θα κληθεί να επεξεργαστεί ένα σύνολο θεμάτων / δοκιμασιών και να απαντήσει σε επιμέρους ερωτήματα ηλεκτρονικά. Τα ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ βρίσκονται σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές. Το 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου έχει πιστοποιηθεί ως ΚΕΠΙΣ και επομένως θα προβεί στη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και τα πιθανά θέματα θα βρείτε στο: http://com2cert.cti.gr.

Είναι απαραίτητο να κάνετε εγγραφή στον παραπάνω κόμβο για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο διαθέσιμο υλικό.