Χρειαζόμαστε επιστήμονες της πληροφορικής, παράγουμε εκπαιδευτικούς!

Χρειάζεται να δημιουργήσουμε στελέχη για να διοικήσουν επιχειρήσεις, αλλά από τα πανεπιστήμια αποφοιτούν κυρίως εκπαιδευτικοί.

Συνέχεια

Το διαδίκτυο που θέλουμε μέσα από τα μάτια των μαθητών του 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

Το Web We Want είναι ένα εγχειρίδιο για το διαδίκτυο, το οποίο δημιουργήθηκε από νέους για νέους, επιζητώντας να διερευνήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να ενθαρρύνει την περίσκεψη σχετικά με τη δική τους συμπεριφορά αλλά και των συνομηλίκων τους.

Συνέχεια