Παρουσίαση του Κεφαλαίου 5 – Αρχεία Φάκελοι

Παραθέτω μια παρουσίαση με τα βασικά σημεία από την ύλη του  Κεφαλαίου 5 της Β Γυμνασίου. Περιλαμβάνει  τα σημαντικά κομμάτια της θεωρίας καθώς και παραπομπές μέσω του διαδικτύου με επεξηγήσεις και μικρές δραστηριότητες κατανόησης των διαφόρων θεμάτων.

Επιλέξτε το σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Παρουσίαση του Κεφαλαίου 4 – Δίκτυα Υπολογιστών

Παραθέτω μια παρουσίαση με τα βασικά σημεία από την ύλη του  Κεφαλαίου 4 της Β Γυμνασίου. Περιλαμβάνει  τα σημαντικά κομμάτια της θεωρίας καθώς και παραπομπές μέσω του διαδικτύου με επεξηγήσεις και μικρές δραστηριότητες κατανόησης των διαφόρων θεμάτων.

Επιλέξτε το σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Γ Γυμνασίου – παρουσίαση Κεφαλαίου 1

Παραθέτω μια παρουσίαση με τα βασικά σημεία από την ύλη του Κεφαλαίου 1 της Γ Γυμνασίου. Περιέχει τα σημαντικά κομμάτια της θεωρίας καθώς και παραπομπές μέσω του διαδικτύου με επεξηγήσεις και μικρές δραστηριότητες κατανόησης των διαφόρων θεμάτων.

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφ 1

Β Γυμνασίου Παρουσίαση της Α Ενότητας

Παραθέτω μια παρουσίαση με τα βασικά σημεία από την ύλη της Α Ενότητας της Β Γυμνασίου. Περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1,2,3 και περιέχει τα σημαντικά κομμάτια της θεωρίας καθώς και παραπομπές μέσω του διαδικτύου με επεξηγήσεις και μικρές δραστηριότητες κατανόησης των διαφόρων θεμάτων.

Επιλέξτε το σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ

Α Γυμνασίου – Παρουσίαση Β Ενότητας

Παραθέτω μια παρουσίαση με τα βασικά σημεία από την ύλη της Β Ενότητας της Α Γυμνασίου. Περιλαμβάνει τα κεφάλαια 5,7 ,8 και περιέχει τα σημαντικά κομμάτια της θεωρίας καθώς και παραπομπές μέσω του διαδικτύου με επεξηγήσεις και μικρές δραστηριότητες κατανόησης των διαφόρων θεμάτων.

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

Α γυμνασίου – Παρουσίαση της Α Ενότητας του Βιβλίου

Παραθέτω μια παρουσίαση με τα βασικά σημεία από την ύλη της Α Ενότητας της Α Γυμνασίου. Περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1,2,3,4 και περιέχει τα σημαντικά κομμάτια της θεωρίας καθώς και παραπομπές μέσω του διαδικτύου με επεξηγήσεις και μικρές δραστηριότητες κατανόησης των διαφόρων θεμάτων.

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1